Een leertheorie voor muziek(2): audiatie

Een leertheorie voor muziek(2): audiatie

In de Pyramide van maart (60-02) maakten we kennis met de Music Learning Theory (MLT) van Dr. Edwin Gordon. In deze leertheorie voor muziek staat het begrip audiëren centraal, dat begrepen moet worden als de muzikale variant van het denken en denkprocessen....


Bekijk


OzewiezeWat?

OzewiezeWat?

Kinderliedjes: iedereen kent ze en iedereen zingt ze mee. Maar wie kent eigenlijk de beteke- nis achter de bekende woorden? De versjes hebben vaak een lange geschiedenis, ze gaan soms honderden jaren terug. Meestal zijn ze oorspronkelijk helemaal niet...


Bekijk


Waar laat ik mijn Lumpsum op los?

Waar laat ik mijn Lumpsum op los?

Wat kunnen culturele instellingen voor de basisschool betekenen? Om terug te grijpen naar het artikel van Paul Vogelezang, Pyramide januari 2006: dankzij de lumpsum kiest elke school meer en meer een eigen cultureel menu en dan wil je, als muziek-minnende...


Bekijk


Van de redactie

Van de redactie

De Tweede Kamer is bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal in het mbo. Nederlands komt ook in andere vakken voor en dus .... hoeft het niet meer als vak te worden gegeven. Het is opvallend dat politici dit als nieuws ervaren...


Bekijk


Muziek is chocolade voor je oren

Muziek is chocolade voor je oren

Geregeld bezoek ik, als Muziek op Schoot-docent, websites van collega- docenten. Dat geeft me een idee over de manier waarop collega’s lessen invullen, wat de voorwaarden zijn en hoe een goede site eruit kan zien. Na een tip bezocht ik www.luistergoed.nl,...


Bekijk


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief