Muziekonderwijs in Ethiopie

Muziekonderwijs in Ethiopie

Het huidige onderwijssysteem bestaat uit Kindergartens, (Elementary) Primary schools en Secondary schools. Kindergartens zijn meestal privé-scholen waar kinderen van 4 – 6 jaar terecht kunnen. Rond hun 6e/7e jaar gaan kin- deren naar ‘first...


Bekijk


Een leertheorie voor muziek(1)

Een leertheorie voor muziek(1)

“De taal van muziek.”
“Muziek vertelt een verhaal.”
“Hij communiceert via zijn muziek.”
“Als hij speelt, lijkt het alsof hij met je spreekt.”


Bekijk


Muziek op schoot is voor alle kinderen

Muziek op schoot is voor alle kinderen

Dit artikel is eerder in 2005 in het septembernummer van LAVAContact, een tijdschrift voor adoptieouders, gepubliceerd. De auteurs Marijke Albers en Marjanka van Maurik weten uit ervaring dat deelname aan de cursus door ouders met een adoptiekind vaak...


Bekijk

Pyramide

Voor iedereen


Een politicus over muziekonderwijs

Een politicus over muziekonderwijs

Muziekonderwijs in basisonderwijs en pabo krijgt vorm en inhoud door vakspecialisten, groepsleerkrachten, uitgevers, opleidingen, begeleiders en vele anderen. Ook de politiek heeft een belangrijke invloed op onderwijs en dus ook op muziekonderwijs. Tijd...


Bekijk

Pyramide

Voor iedereen


Van de redactie

Van de redactie

De redactie wenst u in alle opzichten een goed 2006 toe.
De komende jaren zullen we in primair onderwijs en pabo moeten wennen aan ander of zelfs geen muziekonderwijs. De kwaliteitsnormen zijn veranderd. Muziek als verplicht vak in het primair onderwijs...


Bekijk

Pyramide

Voor iedereen


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief