Educatie

Twee keer per jaar organiseert Gehrels Muziekeducatie een grote scholingsbijeenkomst. Deze vinden plaats in maart en november.

Jaarlijks wordt in het begin van november een congres gehouden. Elk congres kent een ander thema: het 60-jarig bestaan van de Gehrels Vereniging, Tibet, de musical, etc.

 

Muziek aan de basis

  • Kennis en vaardigheden rond muziekles aan kinderen in (grote) groepen.
  • Nascholingscursus voor musici / muziekschooldocenten en leraren basisonderwijs.
  • Rotterdams Conservatorium (Codarts) in samenwerking met Gehrels Muziekeducatie.

Wat is 'Muziek aan de basis'?

De vraag naar mensen die binnen de muziekschool voor meerdere taken kunnen worden ingezet, wordt steeds groter. Veel muziekscholen richten het muziekonderwijs in met keuzemogelijkheden voor de leerling (denk aan het inrichtingsplan voor muziekscholen). Ook in het voortraject bieden ze meer mogelijkheden aan dan de traditionele AMV-les. Daarnaast gaan muziekschooldocenten steeds meer een rol spelen in buitenschoolse activiteiten en projecten. Deze taken vragen van docenten vaardigheden voor het omgaan met grotere groepen kinderen en kennis van de didactiek van het algemeen muziekonderwijs. Muziek aan de basis geeft docenten de nodige bagage om deze bij andere activiteiten in te zetten.

 

Op dit gebied is er vakinhoudelijk een grote overlap met de kennis en vaardigheden die leraren in het basisonderwijs nodig hebben om binnen hun school als vakspecialist te functioneren. Deze vakspecialist kan in de basisschool een voortrekkersrol nemen en als muzikale spil zorg dragen voor het enthousiasmeren, opzetten van muziekactiviteiten, steun bieden aan collega’s en zodoende bijdragen aan het ontstaan van een muzikale school. De zomercursus is zo ingericht dat beide doelgroepen aan bod komen: soms zijn de lessen samen, soms zijn er keuzelessen gericht op verschillende praktijksituaties van de cursisten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Spoel, tel. 010-2171178, via 


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief