Geschiedenis van de Pyramide

Meer dan 60 jaar oud...

Spoedig na de oprichting van de Gehrels Vereniging nam het bestuur het initiatief om een tijdschrift uit te geven. Dat zou de leden stimuleren bij de verwerkelijking van hun muziekpedagogische idealen. In zo'n verenigingsorgaan kon het bestuur ook actuele mededelingen doen. Na een proefnummer in eind 1945 verscheen de eerste jaargang in 1946.

De naam van dit tijdschrift, De Pyramide (naar de toenmalige spelling met een y), werd ontleend aan een van de beelden die Willem Gehrels graag gebruikte als hij het had over zijn ideaalmodel van de Nederlandse muziekcultuur: de piramide in tegenstelling tot de ivoren toren.

 

De piramide-opbouw stond voor goed muziekonderwijs voor heel het volk (een brede basis), goede mogelijkheden voor voortgezet muziekonderwijs aan de meer begaafden en een vakopleiding voor de meest getalenteerden (een kleine groep, dus de top van de piramide).
De muziekcultuur van rond de Tweede Wereldoorlog vergeleek Gehrels met een ivoren toren: een kleine muziekpraktijk van hoge kwaliteit (bijvoorbeeld Willem Mengelberg), die echter geen solide draagvlak leek te hebben in de Nederlandse samenleving. Dit model, gepaard gaande met amateur-muziek van een bedenkelijk niveau, was er naar zijn mening de oorzaak van dat het muziekleven in Nederland zich niet gunstig kon ontwikkelen.

 

Vandaag de dag wil de Pyramide inspireren tot muziekeducatie voor 0 t/m 12 jarigen van hoge kwaliteit. Met ruimte voor ieders eigen aanpak en middelen. Muziekeducatie neemt duidelijk een plaats in binnen het cultuureducatieve domein. Maar muziekeducatie vraagt altijd om vernieuwing, aanpassing en inspirerende momenten. Daarom zijn er lessen voor alle leeftijdsgroepen opgenomen, een liedbijlage, werkbladen, achtergrondartikelen, besprekingen en nieuws. Over actuele ontwikkelingen wordt verslag gedaan. De serie 'Ozewiezewat' (inmiddels gestopt) geeft de kracht weer van het kinderlied door de eeuwen heen.


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief