Relaties

International Society for Music Education (ISME)

In 2006 verwierf Gehrels Muziekeducatie de status van ISME National Affiliate. Dit wil zeggen dat Gehrels Muziekeducatie de International Society for Music Education in Nederland vertegenwoordigd.

Komende zomer vindt de tweejaarlijkse ISME Conferentie in Bologna, Italie plaats. Het bestuur van Gehrels Muziekeducatie hoopt dat Nederland in ruime mate vertegenwoordigd zal zijn op deze belangrijke internationale conferentie.

Netwerk Muziekdocenten Pabo

Het NMP is een netwerk voor muziekdocenten die werkzaam zijn aan een Pabo. Het streven is het bevorderen van het muziekonderwijs op de opleidingen voor leraar primair onderwijs en daarmee indirect ook op de basisscholen. Het NMP is als initiatiefnemer en als resonansgroep zodanig steeds nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuw materiaal.

Sinds 1989 organiseert het NMP landelijke studiedagen waarin de koppeling tussen het muziekonderwijs en actuele onderwijskundige ontwikkelingen bestudeerd worden. Deze studiedagen vinden steeds op een andere Pabo plaats.

Het streven is zoveel mogelijk collega's bij dit netwerk te betrekken om een breed gedragen visie op het muziekonderwijs te kunnen voorstaan.

Tussen het bestuur van het Netwerk Muziekdocenten Pabo en het bestuur van Gehrels Muziekeducatie vinden geformaliseerde en informele contacten plaats. Beide verenigingen ondersteunen elkaars initiatieven.

Kijk voor meer informatie op www.muziekdocentenpabo.nl

Stichting Zingenderwijs

De stichting Zingenderwijs heeft ten doel: het bevorderen van muzikale vorming van kinderen, waarbij het zingen als kernactiviteit wordt beschouwd. Dit doel wordt nagestreefd in een zo breed mogelijk samenwerkingsverband met andere muziekpedagogische verenigingen, stichtingen en instellingen.

Zingenderwijs tracht dit doel te bereiken door:
• Het opbouwen, instandhouden en ondersteunen van een netwerk van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen, die zich profileren door speciale aandacht voor muzikale vorming; 
• Het toekennen van het predikaat Zingenderwijs aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen die voldoen aan de door de stichting omschreven criteria; 
• Het (mede-)organiseren van bijeenkomsten waarbij Zingenderwijs-instellingen en/of vakleerkrachten elkaar ontmoeten; 
• Directe betrokkenheid bij kaderopleidingen en ontwikkeling van methodiek die rechtstreeks betrekking hebben op de muzikale vorming volgens de criteria van Zingenderwijs.

Wat doet de Stichting Zingenderwijs?

• Opsporen van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen waar reeds een ‘good practice’ bestaat en aan deze instellingen het predikaat Zingenderwijs toekennen; 
• Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen die belangstelling hebben om ‘Zingenderwijs’ te worden in contact brengen met een vakleerkracht die volgens het Zingenderwijs-concept kan werken en de instelling begeleiden naar de Zingenderwijs-status; 
• Uitgeven (eenmaal per kwartaal) van een Nieuwsbrief; 
• Organiseren van festivals voor Zingenderwijs-scholen; 
• Organiseren van jaarlijkse conferentie voor de vakleerkrachten van Zingenderwijs-instellingen; 
• Organiseren en coördineren van bij- en nascholingsaanbod voor vakleerkrachten; 
• (Mede-)vormgeven van nieuw methodisch materiaal voor gebruik in Zingenderwijs-instellingen.

Kijk voor meer informatie op www.zingenderwijs.nl


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief