Voorschoolse educatie

Vanaf 2004 werken vertegenwoordigers van de Stichting Peuters & Muziek samen met Gehrels Muziekeducatie. In 2008 is de Stichting Muziek op Schoot opgericht die de werkzaamheden op het terrein van de vroeg- en voorschoolse educatie van de Stichting Peuters en Muziek overgenomen heeft. Samen met de Stcihting Muziek op Schoot vormt Gehrels Muziekeducatie het belangrijkste orgaan voor de Voorschoolse Muziek Educatie in Nederland, waarin o.a. de ontwikkeling van opleidingen en cursussen voor Muziek in de Zwangerschap een warm hart wordt toegedragen. Naast gezamenlijke studiedagen en congressen van Gehrels Muziek Educatie en Peuters & Muziek, zijn vele praktische lesvoorbeelden terug te vinden in het tijdschrift ‘De Pyramide’.

Binnen de Voorschoolse Muziekeducatie onderscheiden we muzieklessen aan kinderen met ouders (Muziek op Schoot) terwijl er ook muzieklessen gegeven worden aan groepen kinderen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Door aan te sluiten bij de interesses, mogelijkheden en het ontwikkelingsniveau van de kinderen wordt de in aanleg aanwezige muzikaliteit aangesproken en verder ontwikkeld. Door muziek terug te brengen in de thuissituatie en de dagelijkse gang van zaken in de opvoeding komt het kind veelvuldig in aanraking met liedjes en muzikaal spel. Hierdoor krijgt het kind de kans om op een speelse wijze veelvuldig te oefenen waardoor een stevige en brede muzikale basis gelegd wordt. Muziek maken is onlosmakelijk verbonden met samen zingen en spelen. Hierbij speelt beweging een grote rol. Daarnaast wordt op een speelse manier de taal en spraak geoefend waarbij ook de woordenschat uitgebreid wordt. Kinderen leren in het muzikale spel op een prettige manier samen te werken. 
Muziek in de voorschoolse educatie is meer dan muziek!

Informatie over muziekonderwijs voor 0-4 jarigen en de brochure en het inschrijfformulier voor de docentenopleiding Muziek op Schoot in Nederland and België kunt u vinden op  www.muziekopschoot.org 

Inschrijven voor de docentenopleiding Muziek op Schoot vindt plaats via het organisatiebureau van www.kp-kinderopvang.nl     

Kijk voor meer informatie over muziekeducatie aan jonge kinderen op de website www.voorschoolsemuziekeducatie.nl

 

 

Muziek aan de basis
Inschrijfformulier voor Muziek aan de Basis
Brochure over Muziek aan de Basis


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief