1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

zogeheten MuziekMatch door Méér Muziek in de Klas

Auteur: Esther Wouters

Foto:Meer Muziek in de Klas

Minister Van Engelshoven stelt in 2019 en 2020 een miljoen euro beschikbaar aan samenwerkende regionale partijen voor duurzaam muziekonderwijs op hun locale basisscholen.


De regionale partijen kunnen aanspraak op de MuziekMatch gelden maken als private én publieke partijen samenwerken. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit via een videoboodschap bekend aan o.a. 500 kinderen in Doetinchem die waren bijeengekomen voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Achterhoek. 

 

Samenwerkende gemeenten, provincies, bedrijven, fondsen, particulieren en serviceclubs komen in aanmerking voor de MuziekMatch ondersteuning als zij evenveel bijdragen: een derde van gemeente en/of provincie, een derde van private partijen en een derde MuziekMatchgelden.

De besteding moet leiden tot duurzame verankering van muziekonderwijs op de scholen, daarbij is de behoefte van de scholen leidend. 

De MuziekMatch wordt uitgevoerd door Méér Muziek in de Klas, met betrokkenheid van een onafhankelijke commissie.


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief